โต๊ะอาหาร โต๊ะทานข้าว โต๊ะคาเฟ่ หน้ากลม เหลี่ยม เมลามีน ฟอเมก้าขาว ขาชุปโครเมียม พ่นสี          Tel : 087-2658669 , 087-8244451   e-mail : boy37815@gmail.com

 

 

(ราคาสินค้า ทุกชนิด ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT 7%) 

  Tel : 087-2658669 , 087-8244451 


 

โต๊ะคาเฟ่ขา4แฉกหน้าเหลี่ยมเมลามีน25มมสีขาว

ขาพ่นสี ดำ/ ขาว/เทา

เสาเหล็ก 2 นิ้วหนา1.2มม
 

โต๊ะคาเฟ่หน้าขาว ขาพ่นสี ขนาด ก60*ย60*ส75 ซม.  750 บาท

โต๊ะคาเฟ่หน้าขาว ขาพ่นสี ขนาด ก75*ย75*ส75 ซม.  950 บาท

    โต๊ะคาเฟ่หน้าขาว ขาพ่นสี ขนาด ก90*ย90*ส75 ซม.  1,050 บาท


 

     โต๊ะคาเฟ่ขา4แฉกหน้าเหลี่ยมเมลามีน25มม.ลายไม้

ขาพ่นสี ดำ/ ขาว/เทา

เสาเหล็ก 2 นิ้วหนา1.2มม
 

โต๊ะคาเฟ่หน้าลายไม้ขาพ่นสี ขนาด ก60*ย60*ส75 ซม.  850 บาท

   โต๊ะคาเฟ่หน้าลายไม้ ขาพ่นสี ขนาด ก75*ย75*ส75 ซม.  1,050 บาท

     โต๊ะคาเฟ่หน้าลายไม้ ขาพ่นสี ขนาด ก90*ย90*ส75 ซม.  1,250 บาท

     

 

โต๊ะคาเฟ่ขา4แฉกหน้าเหลี่ยมไม้ยางพารา20 มม.

ขาพ่นสี ดำ/ ขาว/เทา

เสาเหล็ก 2 นิ้วหนา1.2มม
 

   โต๊ะคาเฟ่หน้าไม้ยางพารา ขาพ่นสี ขนาด ก60*ย60*ส75 ซม.  1,000 บาท

   โต๊ะคาเฟ่หน้าไม้ยางพารา ขาพ่นสี ขนาด ก75*ย75*ส75 ซม.  1,350 บาท

   โต๊ะคาเฟ่หน้าไม้ยางพารา ขาพ่นสี ขนาด ก90*ย90*ส75 ซม.  1,650 บาท

    

 โต๊ะคาเฟ่ขา4แฉกหน้าเหลี่ยมเมลามีน25มมสีขาว

ขาชุบโครเมี่ยม

เสาเหล็ก 2 นิ้วหนา1.2มม

โต๊ะคาเฟ่หน้าขาว ขาพ่นสี ขนาด ก60*ย60*ส75 ซม.  900 บาท

   โต๊ะคาเฟ่หน้าขาว ขาพ่นสี ขนาด ก75*ย75*ส75 ซม.  1,050 บาท

   โต๊ะคาเฟ่หน้าขาว ขาพ่นสี ขนาด ก90*ย90*ส75 ซม.  1,250 บาท

 


 โต๊ะคาเฟ่ขา4แฉกหน้าเหลี่ยมเมลามีน25มม.ลายไม้

ขาชุบโครเมี่ยม

เสาเหล็ก 2 นิ้วหนา1.2มม
 

  โต๊ะคาเฟ่หน้าลายไม้ ขาชุบโครเมี่ยม ขนาด ก60*ย60*ส75 ซม.  1,000 บาท

   โต๊ะคาเฟ่หน้าลายไม้ ขาชุบโครเมี่ยม ขนาด ก75*ย75*ส75 ซม.  1,250 บาท

     โต๊ะคาเฟ่หน้าลายไม้ ขาพ่ชุบโครเมี่ยม ขนาด ก90*ย90*ส75 ซม.  1,450 บาท

โต๊ะคาเฟ่ขา4แฉกหน้าเหลี่ยมไม้ยางพารา20 มม.

ขาชุบโครเมี่ยม

เสาเหล็ก 2 นิ้วหนา1.2มม
 

  โต๊ะคาเฟ่หน้าไม้ยางขาชุบโครเมี่ยม ขนาด ก60*ย60*ส75 ซม.  1,100 บาท

   โต๊ะคาเฟ่หน้าไม้ยาง ขาชุบโครเมี่ยม ขนาด ก75*ย75*ส75 ซม.  1,500 บาท

     โต๊ะคาเฟ่หน้าไม้ยาง ขาชุบโครเมี่ยม ขนาด ก90*ย90*ส75 ซม.  1,800 บาท

 โต๊ะคาเฟ่ หน้ากลม เมลามีนสีขาวหนา25มม

ขาพ่นสี ดำ/ ขาว/เทา

เสาเหล็ก 2 นิ้วหนา1.2มม
   โต๊ะคาเฟ่หน้าขาว ขาพ่นสี ขนาด ก60*60*ส75 ซม. 850 บาท
  โต๊ะคาเฟ่หน้าขาวขาพ่นสี ขนาด ก75*75*ส75 ซม. 950 บาท
     โต๊ะคาเฟ่หน้าขาวขาพ่นสี ขนาด ก90*90*ส75 ซม. 1,050 บาท
 

 

โต๊ะคาเฟ่ขา4แฉกหน้ากลมเมลามีน25มม.ลายไม้

ขาพ่นสี ดำ/ ขาว/เทา

เสาเหล็ก 2 นิ้วหนา1.2มม
 

โต๊ะคาเฟ่หน้าลายไม้ขาพ่นสี ขนาด ก60*ย60*ส75 ซม.  850 บาท

    โต๊ะคาเฟ่หน้าลายไม้ ขาพ่นสี ขนาด ก75*ย75*ส75 ซม.  1,050 บาท

     โต๊ะคาเฟ่หน้าลายไม้ ขาพ่นสี ขนาด ก90*ย90*ส75 ซม.  1,250 บาท


โต๊ะคาเฟ่ขา4แฉกหน้ากลมไม้ยางพารา20 มม.

ขาพ่นสี ดำ/ ขาว/เทา

เสาเหล็ก 2 นิ้วหนา1.2มม
 

   โต๊ะคาเฟ่หน้าไม้ยางพารา ขาพ่นสี ขนาด ก60*ย60*ส75 ซม.  1,000 บาท

   โต๊ะคาเฟ่หน้าไม้ยางพารา ขาพ่นสี ขนาด ก75*ย75*ส75 ซม.  1,350 บาท

   โต๊ะคาเฟ่หน้าไม้ยางพารา ขาพ่นสี ขนาด ก90*ย90*ส75 ซม.  1,650 บาท